home iconjaarlijks lidgeld € 90,00 per hoofdlid
supplement voor elk extra gezinslid € 15 per persoon
sympathisanten (zij mogen niet op het wateroppervlak) € 35,00 per hoofdlid