home icon
Wat is de jeugdwerking ?
foto meisje

De jeugdwerking werd in 2007 opgestart met als doel het zeilen aantrekkelijker te maken voor de jeugd. Twee keer per maand worden er allerlei spelletjes en oefeningen gedaan. Ook namen we reeds meermaals deel aan enkele speciale activiteiten zoals de Splash testdag, Europe testdag op het Veerse Meer, de Q-cup en de Afvaart van de Maas.

Ook dit jaar kan de jeugd rekenen op een begeleide zeilvoormiddag, meestal de tweede en vierde zondag van de maand.

Er worden 2 groepen gevormd. Enerzijds de Optimisten die spelenderwijs de verdere kneepjes van het vak zullen leren kennen en anderzijds de Splashes en Europes. Voor deze laatste groep zal er een iets serieuzer programma opgesteld worden, dat wat meer aanleunt bij het aanleren en perfectioneren van zeil- en wedstrijdtechnieken. Steeds zal er voldoende begeleiding op het water zijn door onze monitoren.
We verwachten de deelnemers ten laatste om 09h30 zodat we om 10h00 het water op kunnen. Tijdens de pauze krijgen de deelnemers een drankje aangeboden. We stoppen rond 12h00, maar de deelnemers krijgen de mogelijkheid om in de namiddag het clubbootje te gebruiken om nog verder te zeilen gedurende de namiddag.

Voor wie ?

Zoals andere jaren is de jeugdwerking bedoeld voor jongeren vanaf 8 jaar in de Optimisten en vanaf 11 jaar met de RS Tera of vanaf 14 jaar in de Splashes.

In de koudere maanden is het aangeraden/verplicht om een wetsuit (‘surfpak’) te dragen als je aan de jeugdwerking wil deelnemen, omwille van het koude water. Ook aangepast schoeisel is aan te raden.

Contactgegevens en aanmelden :

Bij je eerste deelname van het jaar schrijf je je voor de jeugdwerking in. Dit kan echter niet zomaar voor 1 keer, maar je schrijft je onmiddellijk in voor het ganse jaar. Het voordeel is dat je dus maar 1 keer een (beperkt) bedrag moet betalen en dat je voor de rest van het jaar altijd kan komen op de gegeven data. Als je eens niet kan komen is dit natuurlijk geen probleem.
Wanneer je aankomt om 09h30, schrijf je je eerst in op de aanwezigheidslijst, zodat je zeker bent dat je een clubbootje kan gebruiken. Bij een mogelijk tekort aan clubboten zijn het diegenen, die eerst zijn ingeschreven op de lijst van die dag, die voorrang krijgen.

Voor verdere info kan u altijd contact opnemen met Vincent