home icon
Inhoud
 1. Samenstelling werkgroep
 2. Missie
 3. Voorstelling
  1. Doelgroep
  2. Aanbod/activiteiten
  3. Ethisch sporten
  4. Kwaliteit
 4. Aanpak
  1. Accommodatie en materiaal
  2. Kadervorming
  3. Interne communicatie
  4. Jeugdwerking
  5. Zeilschool
  6. Promotie
  7. Organisatie jeugdsport
1. Samenstelling werkgroep

Naam

Functie binnen de club

Jan Proost Voorzitter en scholingsverantwoordelijke
Vincent Verheyen Bestuurslid, verantwoordelijke van de jeugdwerking en lesgever
Wim Proost Lesgever
Lise Buyens Jeugdlid
Nele Wynants Jeugdlid
2. Missie

Zeil- en surfclub VVW Turnhout is een watersportvereniging die deze sporten aanbiedt aan iedereen die er mee wil kennis maken op een recreatieve en/of competitieve manier. We hechten belang aan kwaliteit en het welvoelen van onze leden. We promoten de sport als niet-leeftijdsgebonden familiegebeuren. Na de opleiding wordt de betrokkenheid van de jeugd geactiveerd in een ongedwongen, recreatieve jeugdwerking met de bijhorende nevenactiviteiten.

 

3. Voorstelling
a) Doelgroep

In onze sportclub zijn er geen beperkingen op vlak van leeftijd. We proberen de toegankelijkheid voor iedereen laag te houden door zeer democratische prijzen te hanteren voor het lid- en cursusgeld. Dit maakt de sport toegankelijk voor alle sociale klassen.
Kinderen, ouders en zelfs grootouders worden betrokken in ons clubleven.

b) Aanbod/activiteiten

Cursussen

Cursussen voor jong en oud, van basis tot evolutie. Er is jaarlijks een ruim aanbod.

Jeugdwerking

Dit begint zeer ongedwongen en speels voor de jongsten onder ons. Voor de iets oudere jeugd ligt de nadruk al meer op het tactische en technische aspect van het zeilen.

Wedstrijden

We organiseren jaarlijks verschillende recreatieve clubwedstrijden. Voor leden die interesse hebben, worden jaarlijks ook enkele wedstrijden georganiseerd die in de nationale wedstrijdkalender worden opgenomen, eventueel met een bijhorende training vooraf.

Nevenactiviteiten

We bieden zowel in als buiten het zeilseizoen verschillende nevenactiviteiten aan. Sommige activiteiten zijn specifiek voor de jeugd bedoeld, andere voor al onze leden.

Materiaal en accommodatie

Het clubmateriaal wordt ter beschikking gesteld van de leden. Tijdens wedstrijden en trainingen is dit gratis, daarbuiten is het tegen zeer democratische prijzen te gebruiken.
We streven er naar om de sport te laten beoefenen onder ideale omstandigheden en hechten dus veel belang aan veiligheid, comfortabele accommodaties en degelijk sportmateriaal.

c) Ethisch sporten

 

d) Kwaliteit

Ten slotte proberen we continu bij te leren uit gemaakte fouten. We streven , via een structurele groei, naar een gezellige, stabiele vereniging.

 

4. Aanpak
a) Accommodatie en materiaal

We stellen onze accommodatie en ons materiaal gedurende het volledige zeilseizoen ter beschikking aan onze leden. We proberen dit zeilseizoen zo vroeg mogelijk in het voorjaar te openen en het eveneens zo lang mogelijk te laten duren in het najaar.
We hechten veel belang aan veiligheid. Hiervoor voorzien we motorboten met begeleiders op het water en stellen we zwemvesten ter beschikking. Tevens is degelijk zeilmateriaal voorzien, zijn EHBO-sets voorhanden en zijn de clubleden verzekerd via de federatie
Diversiteit van het kwalitatieve materiaal is aangepast aan de leeftijd . We bieden Optmisten (8-11j), RS Tera’s (11-13j), Splashes en 420’s (+14j) en surfplanken (+12j).
Doelstellingen: We streven er naar om ons materiaal en onze accommodatie steeds in orde en ter beschikking te houden.

b) Kadervorming

We streven er naar om met een volledig (100%) opgeleid monitorenteam te werken. We moedigen hen aan om te starten als aspirant-initiator alvorens door te stromen tot initiator, instructeur B, trainer B en trainer A. Onze lesgevers doen dus ervaring op, nog voor ze zelfstandig een cursus begeleiden.
We streven naar het aanbieden en motiveren tot het volgen van bijscholingen.
De jeugd wordt gemotiveerd om het A-brevet te volgen en door te stromen naar de kaderopleidingen.
Doelstellingen:

c) Interne communicatie

Er zijn verschillende communicatievormen aanwezig binnen de club.
Website, facebookpagina, facebookgroepen, mails, folders,… zijn allemaal verschillende voorbeelden.
De jeugdsportcoördinator verzorgt de communicatie tussen de monitoren, de jeugd, ouders en het bestuur.

d) Jeugdwerking

Alle jeugd die reeds een opleiding heeft genoten in onze of een andere club, kan hier op zijn of haar niveau doorheen het jaar blijven zeilen. We voorzien twee keer per maand (in het zeilseizoen) begeleiding. Hierbij wordt zeer veel belang gehecht aan het recreatieve aspect en aan de fairplay onder de sporters.
De jonge watersporters die interesse hebben in het competitieve, worden gestimuleerd in het verbeteren en oefenen van hun zeilvaardigheden.

Doelstelling: We werken uitsluitend met geschoolde monitoren binnen onze jeugdwerking.

e) Zeilschool

We streven er naar om een zeer gevarieerd aanbod te voorzien voor zeilers op alle niveaus. Onze club heeft botentypes voor alle leeftijden en voorziet verschillende moeilijkheidsgraden van basis tot en met evolutie 2.
Deze cursussen worden gegeven door erkende lesgevers in de zeilsport.

Doelstelling: We streven er naar om te werken met uitsluitend geschoolde lesgevers. Iedereen is minstens in opleiding, alvorens ze een zeilcursus mogen geven en heeft bij voorkeur ook reeds een andere cursus begeleid.

f) Promotie

We trachten onze club bekend te maken aan het grotere publiek op verschillende manieren.
Initiaties tijdens de watersportdag, stickers op autoruiten, initiaties tijdens de vakantieweken, promotiefolders,… zijn allemaal voorbeelden.

Infofolders zijn ter beschikking en worden uitgedeeld op verschillende openbare plaatsen.

g) Organisatie jeugdsport
Jeugdsportcoördinator (JSC)

Dit is de contactpersoon met betrekking tot de jeugd, ouders, lesgevers en bestuur.

De JSC voert volgende taken uit:

Jeugdraad

Deze raad wordt samengesteld uit de JSC, de Optimistenlesgever van de jeugdwerking, twee RS Tera-zeilers en twee Splash zeilers.
De raad wordt telkens gekozen op de laatste jeugdwerking van het jaar.
De JSC rapporteert de verslagen van de jeugdraad aan het bestuur van de jeugdwerking en het algemeen bestuur.

Tijdens deze raad worden volgende activiteiten besproken: