home icon

Het misverstand bestaat dat de zeil- en surfsport enkel is weggelegd voor de kapitaalkrachtigen onder ons, maar met een jaarlijks lidgeld van slechts € 90 per lid en € 15 per bijkomend gezinslid, kan je het moeilijk een elitaire sport noemen. Hoewel sommigen de sport alleen beoefenen, staat de gezinsintegratie hoog in ons clubvaandel, wat uiteraard de sfeer bevordert.

Lidmaatschap biedt de volgende mogelijkheden :

Draagt u onze club een warm hart toe, maar wil of kan u geen actief lid zijn, dan kunt u ook steunend lid worden. Op deze manier steunt u onze vereniging en blijft u betrokken.

Je kan je aanvraag tot lidmaatschap online versturen door het aanvraagformulier volledig in te vullen :

Je kan ook online je lidmaatschap wijzigen :