De Melle

Situering en Historiek

De E3 vijver (domein “De Melle”) bevindt zich grotendeels op het grondgebied van Zevendonk, Turnhout. Het ganse domein “De Melle” neemt ongeveer 49 ha in beslag, 25 ha ervan is water, maximum diepte is 11 m. De vijver is ontstaan als grondwinningsput voor de aanleg van de E3 in het begin van de jaren ‘70.
Op de put zijn naast het hengelen, ook surfen, zeilen en diepzeeduiken toegestaan. Een zonering voor de verschillende gebruikers is voorzien en staat beschreven in een politiereglement. De Afdeling Bos en Groen staat in voor het beheer van dit openbaar domein.

Luchtfoto De Melle
Luchtfoto

Afmetingen De Melle
Afmetingen

Meer foto's

Meer foto's

Links